Nikolai Kozlovsky “Ukrainian writers”

£800.00

Photo by Nikolai Fedorovich Kozlovsky, Kiev-1980;
“Ukrainian writers”: (from left to right):
*Yuri Zbanatsky,
*Miikhail Stelmakh,
*Vitaly Korotich,
*Vasily Kozachenko,
*Pavlo Zagrebelniy,
*Oles Gonchar,
*Mikola Zarudny,
*Platon Voronko.
Kyiv, 1979
Photo printing paper, 1979;
Dimensions: 500×310 mm; Gelatin Silver Print;

Category: